Zerennet.com

Anonim >> Anonim – Hayışoğlu (Sarıova’nın Altındadır)

Sarıovanın altındadır meteris (metris)
Meteristen telli de kurşun atarız
Biz üç kardeş bir orduya yeteriz
Öf dumanım da yelleri alıyor
Sevdiğim de ellere kalıyor

Oduncular kısa da keser oduna
Kesen bilmez yakan bilir tadına
Öf dumanımda yelleri alıyor
Sevdiğim de ellere kalıyor

Kurşun da attım Sarıovanın düzüne
Uyma da dedim uydun eller sözüne
Duman da sardım şevlerin (meşyilerin) tozuna
Öf dumanımda yelleri alıyor
Sevdiğim de ellere kalıyor

Göğde isen merdiveni kurayım
Yerde isen aç koynuna gireyim
Öf dumanımda yelleri alıyor
Sevdiğim de ellere kalıyor

Kurşun da attım bir karşıdan karşıya
Kolları bağlı inip gelir çarşıya
İstanbul’dan Paşa çıkmış karşıya
Yazıldı da teskerem üç günüm kaldı
Kızların koynunda püskülüm kaldı

At baladım Danizli’nin hanına
Mekan da tutum güzellerin yanına
Yazıldı da teskerem üç günüm kaldı
Kızların koynunda püskülüm kaldı

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


anonim
Diğer "Anonim" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya