Zerennet.com

Anonim >> Anonim – Kurlar Kışlaları

Alıver anneciğim alıver çantamı asayım koluma
Babam bana bedeller tutmadı gideyim yoluma
Kurlar Kışlaları annem taş değil tahta
Redif askerleri annem kalkıyor bu hafta

Sesle annem sesle annem Yemen’i sesle
Yemen’den yolladığım üzümle Emine’mi besle

Aşaki maleden yukarki maleye kavaklar yellenir
Varın sorun nazlı Emine’me kimlere tellenir
Çalınsın davullar çalınsın davullar yaylada çalınsın
İki kardeş bir düğün yapalım ölünce anılsın

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


anonim
Diğer "Anonim" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya