Zerennet.com

Anonim >> Anonim – Şu Derede Telli Kurşun Harladı

Şu derede telli kurşun harladı
Harladı ya yüreciğim dağladı
Salt bi değil cümle alem ağladı

(Bağlantı)
Aman aman İzmir kuzum
Hacılar geçti mi yavrum

Saraylar yaptırdım bir uçtan uca
İçinde oturdum üç gün üç gece
Kurbanlar keseyim sardığım gece

Bağlantı

Şu karşıki dağlar bize ses verir
İnsaf eder dağlar bize yol verir
Ben yarıma yastık desem kol verir

Bağlantı

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


anonim
Diğer "Anonim" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya