Zerennet.com

Aşık Emaneti >> Aşık Emaneti

1955 yılında Şarkışla’nın Saraç köyünde doğdu. Asıl adı Servet Yıldırım’dır. İlkokulu köyünde, ortaokulu Ankara’da okudu.

Bağlama çalmasını babası Aşık Mihmani’den, (1917 – 1986) aşıklık geleneğini de annesi Yeter Ana ve babasından öğrendi.

Ailesi dışında da aşıklık geleneğinin yoğun olduğu bir ortamda büyüdüğünden yöresinde birçok başka aşığı dinleme ve bilgisini pekiştirme olanağı buldu. Özellikle, Veysel, Ali izzet, Devrani gibi aşıklardan etkilendi.

Askerlik dönüşü evlendikten sonra Ankara’ya yerleşti ve bir kamu kuruluşunda çalışmaya başladı. Bu dönemden itibaren birçok başka aşıkla görüşüp kendini geliştirdi. Ayrıca çeşitli sendikal örgütlenmelerde bulundu.

Önceleri Ozan Servet mahlasını kullanmasına karşın, babasının ölümünden sonra rüyasında babası tarafından kendisine Emaneti mahlası verildi.

Halk Ozanlarına ilişkin çeşitli oluşumlarda yöneticilik, başkanlık gibi çeşitli görevlerde de bulunan Emaneti’nin şiirleri değişik araştırma yar aldı.

Kaynak

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


asik-emaneti
Diğer "Aşık Emaneti" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya