Zerennet.com

Aşık Erfani >> Derdimi kurtlara kuşlara diyem

Derdimi kurtlara kuşlara diyem
Halden bilmez dostun hoşuna gelir
Soysuz akçe verse derdi alamaz
Gariban kulların başına gelir

Nazli yardan ayrı düştü yolumuz
Durmaz gözyaşımız coştu selimiz
Feleğin yüzünden naçar halimiz
Zaten öksüz demez peşine gelir

Bir bilinmez sızı yare götüren
Ecel midir şu karşımda oturan
Ayırmış aradan vade yetiren
Hançer Erfani’min döşüne gelir

asik-erfani
Diğer "Aşık Erfani" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya