Zerennet.com

Aşık Erfani >> Karaözü (Kayseri)

Kaleden bakınca Karaözü’ne
Sandım ki yalancı cennete düştüm
Kurban olam yokuşuna düzüne
Isındım kaynadım ben burda piştim

Kızılırmak seni içsem kanarak
Kızıldağ’dan gelirsin dolanarak
Şahruh’a erersin de bulanarak
Coşkun sellerinde bendimi aştım

Aşık Erfani’yem sazda giz gördüm
Altı idi yaşım tellere vurdum
Veysel’in gözüne görünen yurdum
Sadık Babalar’ın közüne düştüm

asik-erfani
Diğer "Aşık Erfani" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya