Zerennet.com

Aşık Haşimi >> Gelir

Gezsem de dünyanın dört bucağını
Billahi gözüme yine boş gelir
Gönül arzu eder dost ocağını
Sızlar eski yaram gözden yaş gelir

El diyarı mesken olmaz insana
Yürekten kul ise cananın sana
Hal bilmez insanı sararsın cana
Ağustos ayında başa kış gelir

Yüce dağlar yeşil çimen yol olsa
Yurdun bahçeleri gonca gül olsa
Saçı sırma gül dudağı bal olsa
Gönül istemezse dile taş gelir

Haşimi birini severse gönül
Diken bir gül olur baykuş da bülbül
Güzel çuha giyse olur ipek tül
Salınıp gezerken göze hoş gelir

asik-hasimi
Diğer "Aşık Haşimi" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya