Zerennet.com

Aşık Mahzuni Şerif >> Azm-ı Rah Eyledim

Azm-ı rah eyledim gurbet elleri
Eğlenme sevdiğim sultanım tez gel
Bunca muhiplerin yolunu gözler,
Alnı güneş mahi tabanım tez gel
sultanım tez gel cananım tez gel

Dolaşma gurbeti ey şahı cihan
Yakıyor bağrımı ah ile figan
Aldı yüreğimi derd ile hicran
Derdimin dermanı lokmanım tez gel
sultanım tez gel cananım tez gel

Bize cevreyleme ey nesli alim
Koyma yüreğime derdi verani
Ağlatma sıtkıyı yakup misali
Gözleri yusufi kenanım tez gel
sultanım tez gel cananım tez gel


Oğuz Aksaç


Nesrin Ulusu


Aşık Mahzuni Şerif

asik-mahzuni-serif
Diğer "Aşık Mahzuni Şerif" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya