Zerennet.com

Aşık Mahzuni Şerif >> Nişanlım düşmana kaldı

Anadolumuzun ücra köşelerinde hüzünlü bir olayın yeni bir yankısı… Elbistan-Afşin ovalarının bu yankılarda en büyük katkısı şudur: Pehlivanları Bekir Büke, Ali Yücel, Hacı Sayar, Durmuş Kul olduğu gibi, İğde köyü’nde de Mıstık bunlardan biriydi ve bu yiğit Maraşal Fevzi Çakmak’ın eriydi. Yıl oldu, gün döndü Sivas’ta verem oldu, verem olmakla kalmadı nişanlısı Senem’i onu sevmeyenler aldı. Yeşil Afşin’imizin ünlü ozanı Aşık Mahzuni Şerif bunu şöyle dile getirdi:

Sevinipte şu Sivas’a gelince
Röntgen aynasına karşı durunca
Doktor verem diye rapor verince
Korktuğum başıma geldi

Asker ocağında kazdığım mevzi
Gözlerimin yaşı doldurdu havzu
Öldüğümü duymuş Maraşal Fevzi
Asker defterinden sildi neyleyim

Söyletmen Mıstığı bu kadar yeter
Gurbetlik acısı sinemde tüter
Daha bir derdim var ölümden beter
Nişanlım düşmana kaldı neyleyim

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


asik-mahzuni-serif
Diğer "Aşık Mahzuni Şerif" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya