Zerennet.com

Aşık Noksani >> Gel Yetiş

El eman mürvetdir kapuna geldim
Muhammed Mustafa, Ali gel yetiş
İsyan deryasına gark oldum düştüm
Hünkar Hacı Bektaş Veli gel yetiş

Benim şu halimi pirime bildir
Kalbimin evini nur ile doldur
Cesedim ölmeden nefsimi öldür
Fatime, Hatice ulu gel yetiş

Bir taraftan nefs-i ammare azar
Bir taraftan vesvese hileler düzer
Günahım yazmaktan melekler bezer
Şah Hasan, Hüseyin, Veli gel yetiş

Münkirler elinden müşkül halimiz
Münafıklar farş eyledi yolumuz
Ya Muhammed bakır sen al elimiz
İmam Cafer kaldır kalı gel yetiş

Dağlarca günahım gel vurma yüze
Cehennem narını gösterme bize
Musa-ı Kazımla, Pir imam Rıza
Taki, Naki, İmam Ali gel yetiş

Tövbekarım muhabbetim bu yolda
Mürvete gelmişim kusurum elde
Göster cemalini eğlenme yolda
Askeri gönlümün gülü gel yetiş

NOKSANİ arz eder didarı cennet
Masumu paklardan erişe himmet
Sana sığınmışım Mehti Muhammed
Sarı Saltuk, kızıl deli gel yetiş

asik-noksani
Diğer "Aşık Noksani" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya