Zerennet.com

Aşık Noksani >> Olmaz

Havalanıp gönül çekme gel ceza
Kılavuzsuz gökte uçar kuş olmaz
Belaya sabır et kazaya rıza
Kişinin başına gelmez iş olmaz

Halına şükreyle sen sana bakın
Kendinden yukarı bakmadan sakın
Akıllı ol adın divane takın
Divaneler sırrı hergîz faş olmaz.

Kötülük edene sen eylik eyle
Arif ol herkesin halini söyle
Özün hâke indir alçağı boyla
Alçak yerde bahar olur kış olmaz

Konuş akranınla haddini tanı
Sadık kalb oluben gözlegil nânı
Hak yoluna kurban ver şirin canı
Sermaye gerektir eli boş olmaz

Yetiş bir mürşide aça can gözün
Sakın her ledüne harcetme sözün
Yürü Dımaşk’a da gösterme izin
Balı zehr edersin sonra nuş olmaz

Hak söze bak kimden gelürse haktır
Sözünü bilmeyen Hak’tan ıraktır
Ben mü’minim deyüp cihanda çoktur
Nişansız mü’minin sözü guş olmaz

Her yere uzatma Noksanî elin
Kalbinden bilmeze bildirme halin
Haramisi çok olursa bir belin
Uğrama ziyandır karı hoş olmaz

asik-noksani
Diğer "Aşık Noksani" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya