Zerennet.com

Aşık Talibi >> Aşık Talibi

Asıl ismi Hacı Bektaş olan âşık Talibi Coşkun Altınyayla’da dünyaya gelir. Eski ismi Tonus olan Altınyayla, önceleri Şarkışla’ya bağlı bir köy iken 1990 tarihinde ilçe statüsü kazanmıştır.

Talibî’nin doğum tarihi ihtilaflıdır. Talibi’nin nüfus cüzdanında 1320 yazılıdır. Bu tarih miladi olarak 1904 yılına tekabül eder. Talibî’nin doğum tarihi ihtilafların nedeni gerek o vakitlerde kimlik belgelerinin zamanında alınmaması ve doğum tarihlerinin doğru olarak yazılmaması gerekse Talibi’nin farklı tarihlerde yazdığı farklı şiirlerde yaşını farklı ifade etmesidir. Kendisinin hazırladığı kitaplarda doğumu 1904 olarak kaydedilmişken, Talibî’nin, 05.12.1974 yılında bastırdığı Kıbrıs Destanı adlı kitabın 19 sayfasında yer alan;
Dünyada kendimi beyhude yordum
Aklı karalı çok günleri gördüm
Tamam yetmiş yedi yaşıma girdim
Ak alnımın kara yazıları var
dizesinden ve destanın sonundaki; ‘1314 doğumlu muharebelerin Topçu Askeri, yaşlı halk ozanı Talibî Coşkun (20.9.1974)’ ibaresinden doğumunun 1898 yılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir başka şiiri olan Erzincan Depremi üzerine 1940 yılında yazdığı şiirde;
Talibî Coşkun der olmadı vadim
Tamam otuz altı yaşıma değdim
Şarkışla’nın Tonus köyünde doğdum
Sözün nihayeti nihan ağlıyor
demektedir. Bu duruma göre doğum tarihinin1896 yılı ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri farklı tarihlerde yazdığı şiirlerde farklı doğum tarihleri ortaya çıksa da doğum tarihi olarak Talibî’nin ömür boyu söylediği 1898 tarihini kabul edilmektedir.

Talibî’nin sülalesi Karabağdatoğulları olarak bilinir. Aile yaklaşık 200 yıl önce Bağdat’tan Altınyayla’ya gelip yerleşir. Babası, Bekir Ağa’nın oğlu Mustafa, annesi de Taşlıhüyük köyü Seyitler sülalesinden Meryem’dir. Mustafa ve Meryem’in Hacı Bektaş’tan (Talibi’den) başka Ahmet, Mehmet, Bekir ve Fadime isminde dört çocuğu daha vardır.

Talibî’nin ismini dedesi Hacı Hasan Hüseyin koymuştur. Yoz tüccarlığı yapan dedesi, Haymana’dan Sivas’a dönerken yolu, Hacıbektaş’a uğrar. Halkın büyük sevgi ve yardımından etkilenip orada torunu olduğunda adını Hacı Bektaş koyacağına dair kendi kendine söz verir ve sözü yerine getirir.

Talibî’nin soyadı Coşkun’dur. 1934’yılında soyadı kanunu gereğince herkes bir soyadı alırken, Talibî de bu ismi kendisine soyadı olarak seçmiştir. Rivayete göre Talibi’ye Coşkun soyadını şair Coşkun Ertepınar tavsiye etmiştir.

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


asik-talibi
Diğer "Aşık Talibi" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya