Zerennet.com

Dadaloğlu >> Çıkarım Bozok Dağına

Çıkarım Bozok dağına
Avşar ili görünür mü
Allah bir de işi iki
Gitti ama gelinir mi

Yücelerde olur geyik
Yol bekliyor gözü büyük
Benim yarim allar giyik
Nazlı nazlı salınır mı

Sehil kuşu Rum’a uçtu
Eğlenmenin vakti geçti
Yaylalar aklıma düştü
Coştu gönül durulur mu

Dadal’ım der ki zatımız
Artar ün ve firkatımız
Yaylaya dönse atımız
Hasret olan yorulur mu

dadaloglu
Diğer "Dadaloğlu" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya