Zerennet.com

Deniz Toprak >> Ah edip ağlamak bana mı düştü

Narın hasretiyle feryadlar yandı
Hilafsız ağlamak bana mı düştü
Dertli bülbül gibi yasın methini
Karalar bağlamak bana mı düştü

Geçti ömrüm gurbet elde yel gibi
Acep bende gülermiyim el gibi
Yaz ayında engin akan sel gibi
Coş edip çağlamak bana mı düştü

Sıtk-ı intizarla gözüm yollarda
Bülbül gibi arzum kaldı güllerde
Gahi sahralarda gahi çöllerde
Ah edip ağlamak bana mı düştü

Ah edip ağlamak bana mı düştü
Diğer "Deniz Toprak" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya