Zerennet.com

Emekçi >> Yurda Geldim Yirmi Sekiz Yıl Sonra

Yurda geldim yirmi sekiz yıl sonra
Çoğu ağlar azı gülerken gördüm
Çöplük başlarında tıfıl çocuklar
Küflü emekleri bölerken gördüm

Azalmış yoksulun derdini yazan
Gördüğünü gözden saklıyor ozan
Bilime kumanda ediyor ezan
İlimi irfanı solarken gördüm

Dedeler var hoca olmuş bir nevi
İhtirasa kurban edilmiş sevi
Minaresiz cami gibi cemevi
Alevi’yi namaz kılarken gördüm

Devri cumhuriyet bu nasıl hüküm
Kal basılmıyor zoraki döküm
Şimdi sokaklarda şeriat hakim
İnsana dişini bilerken gördüm

Gönül razı değil böyle tezata
Vicdan takdim olmuş haraç mezata
Emekçi’nin yolu düştü Hozat’a
Özgürlük türküsü çalarken gördüm

emekci
Diğer "Emekçi" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya