Zerennet.com

Gülay >> Romen kızı

Bir Romen kızı göründü
Tuna boyunda
Elinde bir deste gül var ve de koynunda
Söyle söyle
Romen kızı anan var mıdır
Ne anam var ne de babam
Ben bir öksüzüm
Dinle dinle
Romen kızı alayım seni
Alayım da gül sinemde sarayım seni
Alayım da gurbet elde sarayım seni

gulay
Diğer "Gülay" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya