Zerennet.com

Aşık Ayhani >> Kış Yaşadım Yaza Ayan

Kış yaşadım yaza ayan
Dulda geçti ömrüm benim
Bülbül idim gül arayan
Dalda geçti ömrüm benim

Sevgi dedim kin verdiler
Yaralandım tuz bastılar
Hem övdüler hem dövdüler
Dilde geçti ömrüm benim

Divan durdum ağa beye
Bunca ömrüm gitti zaya
Mecnun oldum bir Leyla ya
Çölde geçti ömrüm benim

Ayhani’ nin kırık beli
Tutmaz oldu eli kolu
Çamur çaylak engel dolu
Yolda geçti ömrüm benim

Kış Yaşadım Yaza Ayan
Diğer "Aşık Ayhani" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya