Zerennet.com
kardes-turkuler

Kardeş Türküler >> Elo dîno


Elo dîno
Elo dîno, Elo dîno, Elo dîno, Elî Axayo
Simbêl reş û xwînşêrîno, Elo dîno, Elî Axayo

Qesra Elê mermer gişte
Birca Elê mermer gişte
Ew şûre beran pişte
Jaro Elo, Eli Axayo

Qesrê Elê nava rêyo
Birca Elê nava rêyo
Dengê du şêra wê têyo
Jaro Elo bi şûr çûyêyo

Dengê du şêra xweş tê
Jaro Elo bi şûr geheştê
Jaro Elo navda kuştê

Benzer Türküler

© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya