Zerennet.com

Köroğlu >> Hay Edüben Meydan Harman

(Hey) Hay edüben meydan harman başında duran
(Canan bir duran)
Ağlar ağası yanımda gerek
Bir eliynen yedi {aman) geyim nal gıran
Böğün demircioglu yanımda gerek

(Hey) Padişah bakışlı (aman) eli barutlu
(Canan banitlu)
Demir aslan huylu gablan sufatlu
Cintiya kılıçlı (aman) golü guvvatlu
(Canan guvvatlu)
Böğün köse kenan yanımda gerek

(Hey) Köroğlu’yum adım adım iruşen ali
Ayvaz’ı görmesem olurum deli
Hezeran galkanlı (aman) eli cidali
(Canan cidali)
Böğün eşabalı yanımda gerek

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


koroglu
Diğer "Köroğlu" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya