Zerennet.com

Kul Ahmet >> Ben buyum

Ademin sulbünden ben bir insanım
Sorarsanız aslımı işte ben buyum
İnsanlığa bağlı yolum erkanım
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Türk’ün nüfusunda adım Ahmet’tir
Soyadım sorarsan Kartalkanat’tır
Anam Satiye’dir, babam Mehmet’tir
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Babam bir ev yapmış kerpiç yığımlı
O da kalmış fakirliğe bağımlı
Bin dokuz yüz otuz iki doğumlu
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Bir doksan yedidir kametim boyum
Hallac-ı Mansur’a benziyor huyum
Pazarcık’a bağlı Kantarına köyüm
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Bizi yetiştirdi irfanla bilim
Her dem Hak dilini söylüyor dilim
Maraş vilayetim Pazarcık elim
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Yoktur benim gibi dünyada yanan
Benim bu sözüme gel doğru inan
İki oğlum vardır Mehmet’le Kenan
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Kerem oldum bir Aslı’ya yakıldım
Ferhat oldum dağlar ile söküldüm
Varıp Pir Sultan’la dara çekildim
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Bazı gök gibiyim bazı da yerim
Bazı bir talibim bazı da pirim
Saz elinde gezen dertli bir erim
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Ta Adem’den beri coşan boylarız
Nice kılıç nice kalkan yaylarız
Hasan Hüseyin’den gelen soylarız
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Derdimi bileni sırdaş bilirim
Sadık gerçekleri yoldaş bilirim
Bütün her milleti kardeş bilirim
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Yağcı olup kötüleri övemem
Ben sırrımı adülara diyemem
Gericiyi yobazları sevemem
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Hünkar Hacı Bektaş özündeyim ben
Arif olanların sözündeyim ben
Kemal Atatürk’ün izindeyim ben
Sorarsan aslımı işte ben buyum

Kul Ahmet’im böyle İVGİN levendim
Daha ileriyi sorma efendim
Aydın insanlara bağlıdır bendim
Sorarsan aslımı işte ben buyum

kul-ahmet
Diğer "Kul Ahmet" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya