Zerennet.com

Murat Kekilli >> Bir çift turna gördüm

Bir çift turna gördüm durur dallarda
Seversen Mevla’yı kalma yollarda
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Bizim ele doğru gidin durnalar

Durnam dertli öttün derdimi deştin
El vurdun yaremin başını açtın
Eşinden m’ayrıldın yolun mu şaştın
Bizim ele doğru gidin durnalar

Fazla gitmen Deremum’a varınca
Selam söylen eşe dosta sorunca
Sağ selamet muradınız alınca
Benden yare selam edin turnalar

Selama razıydım mektubun gelmez
Gurbette kalanın hiç yüzü gülmez
İbrahim halinden kimseler bilmez
Benden yare selam söylen turnalar

Bir çift turna gördüm
Diğer "Murat Kekilli" türküleri
s
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya