Zerennet.com

Musa Eroğlu >> Gel Ali'm yola gidelim

Gel Ali’m yola gidelim
Ali’m kendi yolu ile
Açlar doyar susuz kanar
Leblerinin bali ile

içilmez dolu içilmez
sevgili dosttan geçilmez
ikisi birdir seçilmez
hasbahçenin gülü ile

Ağaç kurur devran döner
Kuş budağa her dem konar
Doldurmuş badesin sunar
Ali’m kendi eli ile

Erenler lokması sırdır
Lokmaya elini sundur
Can Hatayim doğru yoldur
Ali’m kendi yolu ile

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


musa-eroglu
Diğer "Musa Eroğlu" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya