Zerennet.com

Melek Özşerik >> Virane sofrası

Virane sofrası sermiş meydana
Hakikatten yenen lokma sır olur.
Otuz iki velahette sever mestane
O sofraya el sunanlar er olur.

Gerçekler mümini işlekten bilir.
İşleği olmayan yorulur kalır
Yalancılar senlik benlik sazını çalar.
Onlar hakikati görmez kör olur.

Hakikatsiz işlek batındır uyma.
Nadanın sözünü özüne koyma.
Muhammet Ali?nin ahdından kayma.
Muhammet Ali?ye uyan nur olur.

Bulayım dersen yetmişüçün kolayın
Evladı resule olmayız hayin.
Yalancı gerçekten alamaz payın
Gerçeklerin kavli ikrarı bir olur.

Esiri der müşkül oldu işimiz.
Acayiptir seçilmiyor düşümüz.
Gönül muhabbetini kesti kışımız.
Kesilmemiş kara çalı pur olur.


Sabahat Akkiraz


Melek Özşerik

Virane sofrası
Diğer "Melek Özşerik" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya