Zerennet.com

Sefil Selimi >> Ah edip çırpınan bülbüle döndüm

Ah edip çırpınan bülbüle döndüm
Biçare dolaşır güle varamam
Aramaktan bitkin düştüm yorgunum
Kendime gelip de dosta varamam

Bilen var mı acep aşkın bağını
Beyhude geçirdim gençlik çağını
Aşmaya uğraştım karlı dağını
Susuz bir çöldeyim göle varamam

Sefil Selimi’ yim can üze üze
Sarpları geçtim de ulaştım düze
Avcıyım basarim izlerden ize
Has bahçeye giden yola varamam

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


sefil-selimi
Diğer "Sefil Selimi" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya