Zerennet.com

Selda Bağcan >> Mapushane içinde mermer direk

Mapushane içinde yanıyor gazlar
Bayramdan bayrama çalınır sazlar
Kiminin annesi ağlar kimine kızlar

Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım
Demir de parmaklıktan bakar döner ağlar.

Mapushane içinde mermerden direk
Kimimiz Onbeşlik kimimiz kürek
İdam cezasına dayanmaz yürek

Böyle de düştüm zindana yanar yanar ağlarım
Demir de parmaklıktan bakar döner ağlar.

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


selda-bagcan
Diğer "Selda Bağcan" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya