Zerennet.com

Seyrani >> Muhabbet Yelleri

Hak yoluna gidenlerin
Asa olsam ellerine
Er pir vasfin edenlerin
Kurban olsam dillerine

Torunuyuz bir dedenin
Tohumuyuz bir bedenin
Münkir ile cenk edenin
Silahı olsam ellerine

Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakin ırak
Kemiğimi yapsam tarak
Yar saçının tellerine

Vücudumu kavursalar
Yönüm yare çevirseler
Harman edip savursalar
Muhabbetin yellerini

Vakit kalmadı dermagin
Kaldır Seyrani parmağın
Deryaya akan ırmağın
Katre olsam sellerine

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


seyrani
Diğer "Seyrani" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya