Zerennet.com

Yavuz Bingöl >> Keşkem

Keşkem bu ellere gelmez olaydım
Seni bu hallerde görmez olaydım
Kırıla kollarım sarmaz olaydım
ölene dek Mahmut diyem yar diyem

öğleyinen ikindinin çağında
Bir gül bitmiş nazlı yarin bağında
Yıkılası Karamağın dağında
Ölene dek Mahmut diyem yar diyem

Keşkem
Diğer "Yavuz Bingöl" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya