Zerennet.com

Yunus Emre >> Yakup ile Yusuf

Ben bir Yakub idim kendi halimde
Mevla ismi vardır benim dilimde
Yitirdim Yusufu Kenan elinde
Ağlar Yakub ağlar Yusufum diye

Yusufu götürüp bilmem nettiler
Yusufun gömleğin al kan ettiler
Kurtlar yemiş diye bühtan ettiler
Ağlar Yakub ağlar Yusufum diye

Bir bezirgan geldi üç günlük yoldan
Yusufu çıkardı kuyudan gölden
Hak Taala kıldı Mısıra sultan
Ağlar Yakub ağlar Yusufum diye

Yusuf gömleğini Beşir ile saldı
Kendisi gelmeden kokusu geldi
Anası duymadan babası duydu
Ağlar Yakub ağlar Yusufum diye

Derviş Yunus bunu böyle söyledi
İnip aşkın deryasını boyladı
Kul iken Mısıra sultan eyledi
Ağlar Yakub ağlar Yusufum diye

yunus-emre
Diğer "Yunus Emre" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya