Zerennet.com

Zara >> Atım Arap

Atım araptır benim amman amman
Haydi yüküm şaraptır benim vay vay.
Bu yıl bölye giderse amman amman
Amman halim haraptır benim vay vay.

Emişim gümüşüm bir hoşum vay vay
çokça da içmişim sarhoşum vay vay

Atım kara ben kara amman amman
Aman kalk gidelim ılgara amman
Ilgar bize n’eylesin amman amman
Amman kalk gidelim sazlara vay vay

Emişim gümüşüm bir hoşum vay vay
çokça da içmişim sarhoşum amman.

Atım Arap
Diğer "Zara" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya