Zerennet.com

Zülfü Livaneli >> Dönen Dönsün

Ela gözlüm benle gitmek dilersen

Eylen güzel eylen bile gidelim

Yel vursun erisin dağların karı

Koyun kuzu melesin de gidelim

Irak derler Karaman’ın ilini

Köprüsü yok geçemedim selini

Menevşe yaylanın perçem belini

Lale sümbül bürüsün de gidelim

Karacaoğlan der ki geçti ne fayda

Merhamet kalmadı yoksula bayda

Bu ayda olmazsa gelecek ayda

On bir ayın birisinde gidelim

Kadılar müftüler fetva yazarsa

İşte kement işte boynum asarsa

İşte hançer işte başım keserse

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan

Bir gün mahşer olur divan kurulur

Suçlu suçsuz gelir orda derilir

Piri olmayanlar orda bilinir

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan

Pir Sultan’ım arşa çıkar ünümüz

O da bizim ulumuzdur pirimiz

Hakka teslim olsun garip canımız

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


zulfu-livaneli
Diğer "Zülfü Livaneli" türküleri
© Copyright 2010 Türküler geçidi. Türkü sözleri / Türkü video klipleri.| Tasarım: Lake boya